INFORUM 2018

INFORUM 2018

Category : Novinky

Na konci mája sa v Prahe konal 24. ročník konferencieINFORUM týkajúcej sa elektronických informačných zdrojov a ich profesionálneho využívania vo vede, výskume, vzdelávaní a podnikaní. Za dobu svojej existencie hostila rad významných prednášajúcich, medzi ktorými často nechýbala ani naša konateľka Ing. Nadežda Andrejčíková, Ph.D. Svojim tohtoročným príspevkom, v poradí už trinástym, zaujala mnohých divákov a bola zaradená do „Siene slávy“ medzi ďalších prednášajúcich a moderátorov, ktorí sa za celú históriu zúčastnili konferencie najviackrát.

Ako už napovedá samotný názov tohtoročnej prezentácie „Užívateľ je vždy až na prvom mieste“, zamerala sa na súčasný význam knižnično-informačných systémov v knižniciach, správanie užívateľov v súvislosti s ich potrebami a ponukou knižníc, apod. Vyzdvihla význam elektronických informačných zdrojov, el. dokumentov a el. služieb a poukázala na dôležitosť vývoja a implementácie informačných systémov nie oddelene, ale v jednej platforme, ako sád technológií, nástrojov, zdrojov, aplikácií a služieb integrovaných spolu do jedného celku.

Nahliadnite do zborníka alebo fotogalérie Inforum 2018.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie