Elag potvrdil našu myšlienku

Elag potvrdil našu myšlienku

Category : Novinky

V dňoch 4.-7.6.2018 sme sa v Národnej technickej knižnici zúčastnili medzinárodnej konferencie ELAG 2018. Bola venovaná dátam – zdrojom poznania a čo všetko z nich dokážeme získať. Ide predovšetkým o znalosti, ktoré nám môžu veľmi pomôcť pri našej práci a vďaka ktorým môžeme užívateľom poskytovať kvalitnejšie služby, navyše efektívnym spôsobom.

Prvý deň bol venovaný workshopom, ktorých účastníci mali možnosť vyskúšať rôzne technológie a postupy využívané kolegami zo zahraničia pri riešení problémov, s ktorými sa stretávame aj u nás. Počas konferencie sme si potom vypočuli veľmi zaujímavé príspevky a diskusiu – kolegovia riešili otázky efektívnej integrácie rôznych zdrojov poznania a s nimi súvisiace služby, aby aj naďalej bola knižnica jednotným zdrojom prístupu k poznaniu. Presvedčili sme sa, že aj vývoj platformy ARL ide správnym smerom – naši spoloční užívatelia majú k dispozícii rôzne zdroje a služby z jedného miesta, a to aj z ľubovoľných mobilných zariadení. Ústrednou témou teda boli technológie, ktoré neustále posúvajú a menia prácu knihovníkov radikálnym spôsobom. Opäť sa potvrdilo, že kontinuálne vzdelávanie zamerané práve na technológie a možnosti ich efektívneho využitia v našej práci je nesmierne dôležité a budeme mu musieť venovať oveľa väčšiu pozornosť.

https://www.elag2018.org/


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Kniha v 21. storočí

20. 3. 2024 - 21. 3. 2024

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024