Ďalšie knižnice v M21

Ďalšie knižnice v M21

Ďalšie knižnice v M21

Category : Novinky

V týchto dňoch prebieha dokončenie konverzie dát ďalších dvoch knižníc, ktoré prechádzajú na formát Marc 21. Ide o Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově a Památníku národního písemnictví. Súčasťou prechodu na nový formát je aj zaškolenie katalogizačných pracovníkov.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie