Aktualizácia hostingových serverov

Aktualizácia hostingových serverov

Aktualizácia hostingových serverov

Category : Novinky

V tomto mesiaci boli dokončené aktualizácie hostingových serverov ARL. Išlo o virtualizácie, upgrade VMware, ESX2, apache, upgrade Windows Server 2008 Enterprise a ďalšie. Vďaka tomu sa záťaž na serveroch rovnomerne rozdelila. Denné špičky klesli z 30% na 15%, nočné (zálohy) z 99% na 88% (dĺžka nočných záloh sa 3-násobne skrátila).


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024