Aktualizácia hostingových serverov

Aktualizácia hostingových serverov

Aktualizácia hostingových serverov

Category : Novinky

V tomto mesiaci boli dokončené aktualizácie hostingových serverov ARL. Išlo o virtualizácie, upgrade VMware, ESX2, apache, upgrade Windows Server 2008 Enterprise a ďalšie. Vďaka tomu sa záťaž na serveroch rovnomerne rozdelila. Denné špičky klesli z 30% na 15%, nočné (zálohy) z 99% na 88% (dĺžka nočných záloh sa 3-násobne skrátila).


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023