Reference

ARL logo

Hlavní produkt společnosti Cosmotron – informační systém Advanced Rapid Library (ARL) – je využíván v celé řadě paměťových a fondových institucí jak v malých, tak ve velkých knihovnách. Každá z instalací ARL v těchto knihovnách představuje specifické řešení, které vyplynulo z konzultací se zákazníkem a které zahrnuje individuální přístup k zákazníkovi během školení, servisních konzultací, poskytování servisních služeb i během dalšího vývoje systému.

Široké spektrum zákazníků od malých školních knihoven přes akademické a vědecké knihovny až po muzea nebo galerie dokazuje přizpůsobivost systému jakýmkoliv podmínkám. Ve zkráceném přehledu najdete přehled některých našich klientů.

 

Portfolio RFID a EM technologií

Společnost Cosmotron se v posledních několika letech intenzivně věnuje také zavádění technologie RFID do knihoven. K současnému datu proběhla celá řada instalací RFID komponent u zákazníků, a to od malých dodávek jednotlivých komponent až po dodávku komplexních sofistikovaných systémů. Podívejte se na přehled vybraných instalací RFID technologií v českých a slovenských knihovnách.

 

 

 

 

 

Specialitou společnosti Cosmotron je návratový box na knihy. Slouží pro vracení knihovních dokumentů 24 hodin denně 7 dní v týdnu – čtenáři tak nejsou omezeni otevírací dobou knihovny. Realizované instalace návratového boxu můžete najít v České i Slovenské republice.


Akce / konference

Kniha ve 21. století

20. 3. 2024 - 21. 3. 2024

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminář ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knihovny současnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024