Aktuální informace

Fotoohlédnutí za konferencemi v září 2018

V uplynulých dnech jsme se aktivně zúčastnili hned dvou významných konferencí: v Prácheňském muzeu v Písku "42. semináře knihovníků muzeí a galerií v ČR" a v Olomouci konference „Knihovny současnosti 2018“. V obou případech jsme vystoupili s příspěvky zaměřenými na data, informace, informační systém, apod., a zároveň načerpali spoustu nové inspirace. Podívejte se s námi na krátké fotoohlédnutí.

Účast na konferencích v září 2018


Partneři

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality