Author Archives: cosmo

V Košicích už mohou vracet knihy 24 hodin denně!

Category : Novinky

Končí vám výpůjční lhůta na knihy z knihovny, ale nemáte čas tam zajít?

Čtenářům Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach už to nevadí, mají praktické řešení –  externí návratový box, který je přístupný 24 hodin denně na chodníku u stromu na Hlavní ulici. Knihy tedy mohou vracet např. během cesty do práce, na nákup nebo při večerní procházce městem…

Bližší informace ze ŠVK na https://www.svkk.sk.

Podrobné informace o návratovém boxu najdete na našich internetových stránkách www.cosmotron.cz.


Českému knihovnictví se blýská na lepší časy!

Category : Novinky

V pondělí 17. 8. 2020 byla schválena nová „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“. Opírá se o tři hlavní pilíře – knihovny vidí

  • jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
  • jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a
  • jako správce kulturního a znalostního bohatství.

Dále počítá s výstavbou nových budov, rozvojem centralizovaných služeb knihoven, zpřístupněním digitalizovaných děl nedostupných na trhu, správou elektronických publikací, podporou ochrany knihovních fondů, archivací webových stránek, rozvojem LTP úložišť a mnohými dalšími opatřeními, mj. zaměřenými i na automatizované knihovní systémy! Věříme, že společným úsilím se podaří koncepce naplnit a české knihovnictví bude jen vzkvétat!

Koncepce rozvoje je k dispozici na stránkách https://ipk.nkp.cz/

Zdroj úvodního obrázku: Esther Chilcutt z Pixabay


Podpořili jsme projekt „Jižní Morava čte“

Category : Novinky

Přivést děti a mládež ke knížkám, rozvinout touhu po čtení, přiblížit knihovny jako místa, kde najdou zábavu, poznání, vzdělání i možnost komunitního setkávání – to jsou hlavní cíle projektu „Jižní Morava čte“, který již 5. rokem realizuje Moravská zemská knihovna s podporou Jihomoravského kraje.

Téma letošního ročníku je „Svět v obrazech“ připomínající 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Projekt zahrnuje nejrůznější akce pro malé i velké návštěvníky (besedy s autory, čtenářské a filmové kluby, workshopy, výstavy, autorská čtení pro dospělé atd.), které se konají v zapojených knihovnách. Od září 2020 bude probíhat soutěž v literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě (literární útvar, kresba, malba, komiks, fotografie, film…), zapojit se mohou skupiny i jednotlivci. Vyhodnocení této soutěže bude vyhlášeno na slavnostním setkání v prosinci v Brně.

Myšlenka tohoto projektu je nám velmi blízká, proto jsme se rozhodli ho finančně podpořit. Velmi si vážíme každé iniciativy, která vede k vytvoření pozitivního vztahu dětí ke knihám a četbě.

 


V pražské knihovně mají nového pomocníka: návratový samoobslužný automat

Category : Novinky , RFID novinky

Úspora času, ulehčení práce, obslužnost počas celé otevírací doby knihovny – to je výčet jen několika z mnoha dalších výhod, které Městské knihovně v Praze přinesl samoobslužný návratový automat s třídící linkou dodaný naší společností. Jeho obsluha je velmi rychlá a jednoduchá – po načtení svého identifikačního průkazu čtenář knihy vloží do označeného otvoru a po rozpoznání knihy je automat sám přesune do příslušného boxu s „plovoucím dnem“ – po zatížení dno postupně klesá, čímž je zajištěno bezpečné zacházení s vracenými dokumenty. Odtud je pak knihovníci převezou na svá místa v příslušných regálech a dokumenty jsou znovu k dispozici dalším čtenářům.

Jde o další část projektu Městské knihovny v Praze zaměřeného na instalaci RFID zařízení (viz článek Největší instalace RFID technologií…). Automatizací práce knihovníci získají více času pro osobní komunikaci se čtenáři a další potřebné činnosti.

Videoreportáž o návratovém automatu (zdroj iDNES Tv):

 


Jak čistit RFID produkty v době koronaviru

Category : Novinky , RFID novinky

Selfchecky, návratové automaty, bezpečnostní brány a další RFID produkty sloužící pro identifikaci a zabezpečení knihovních dokumentů jsou v dnešní době zvýšeného rizika nákazy koronavirem využívány uživately knihoven více než obvykle. Aby nedocházelo k přenosu tohoto nebezpečného onemocnění, je nutné dbát na pravidelnou dezinfekci povrchů těchto předmětů. Přinášíme vám doporučení, jak čistit RFID produkty, jaké čistící produkty používat a čeho se naopak vyvarovat. Návod ke stažení najdete zde.


Germicidní zářič pomůže zbavit vzduch plísní, bakterií a virů!

Category : Novinky

V reakci na současnou situaci související se šířením nebezpečného viru  jsme náš sortiment rozšířili o germicidní zářič. Jedná se o zařízení, které přes komoru s UV výbojkami s germicidním zářením působí na mikroorganismy. Je to jedna z nejúčinnějších metod dezinfekce, nevznikají u toho žádné vedlejší toxické nebo chemické produkty. Ničí mikroorganismy jako jsou bakterie, plísně, kvasinky a viry včetně koronaviru! Při čištění vzduchu nedochází k zabíjení živých organismů – je možné ho používat i v přítomnosti osob či pokojových květin.

Germicidní zářič doporučujeme používat v tzv. „karanténě“ (speciální místnosti určené pro ukládání vrácených knihovních dokumentů), volných výběrech nebo u výpůjčních pultů. Další podrobnosti najdete zde. Budete-li mít zájem o více informací, kontaktujte nás, prosím, na emailu: pospisilova@cosmotron.cz. Rádi vám podáme bližší informace.


Letošní seminář ARL byl zrušen. Budeme se na vás těšit v příštím roce!

Category : Novinky

Vážení zákazníci,

vzhledem k současnému nejasnému vývoji šíření koronaviru a ve snaze maximálně chránit Vaše i naše zdraví jsme se rozhodli letošní seminář zrušit.

Věříme, že v příštím roce již bude situace klidnější a budeme se moci všichni opět sejít. Těšíme se na Vás ve dnech 13. – 14. 5. 2021 v Holíči a v Hodoníně! O dalších podrobnostech Vás budeme včas informovat.


Krásné Velikonoce!

Category : Novinky

I když jsou letošní Velikonoce poněkud jiné než obvykle, přejeme vám, abyste je prožili v klidu, pohodě, ve zdraví a v kruhu svých blízkých! Krásné svátky jara!


Návratový box v době koronaviru

Category : Novinky

O vícestranném využití našich návratových boxů na knihy nás přesvědčila Univerzita Palackého v Olomouci. Stala se jedním ze sběrných míst, kam lidé mohou nosit našité bavlněné roušky. Odevzdávají je do návratového boxu, odkud je pracovníci knihovny vyzvedávají a předávají na potřebná místa.  Tato iniciativa nás velmi těší a jsme rádi, že i v této nelehké době si dokážou lidé pomáhat a myslet na ostatní.

V současné době koronavirové epidemie je v knihovnách více než kdy jindy potřebná manipulace s knihami bez osobního kontaktu pracovníků knihovny a čtenářů. Pro tyto účely doporučujeme využít našich produktů  – rezervačního zařízení Remotelocker či návratových boxů na knihy. Jelikož se jedná o skutečně mimořádný stav, nabízíme všem zájemcům dodání těchto produktů ve zkráceném termínu. Budete-li mít o některý z nich zájem, kontaktujte nás na emailu firma@cosmotron.cz.

Do dalších dnů Vám přejeme hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti!

Zdroj fotografií: https://www.upol.cz


Kvůli koronaviru jsme seminář ARL přesunuli na září!!!

Category : Novinky

Vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji rozšíření koronaviru v České i Slovenské republice a naší snaze maximálně chránit lidské zdraví se tradiční seminář ARL ve dnech 6.-7.5.2020 neuskuteční!

Seminář jsme přesunuli  na 16. – 17. 9. 2020, kdy už snad bude epidemie podchycená, místo konání a ubytování zůstává totožné. Rezervujte si, prosím, tento termín v kalendáři, o bližším programu a zahájení přihlašování na seminář Vás budeme včas informovat.

Omlouváme se za případné komplikace, ovšem věříme, že chápete naše rozhodnutí a na podzim se s Vámi opět sejdeme.


Navigace

Akce / konference

Knihovny současnosti

2. 11. 2020 - 4. 11. 2020

Bibliotheca Academica 2020

3. 11. 2020 - 4. 11. 2020