Fotografické obzretie za konferenciami v septembri 2018

Fotografické obzretie za konferenciami v septembri 2018

Fotografické obzretie za konferenciami v septembri 2018

Category : Novinky

V uplynulých dňoch sme sa aktívne zúčastnili dvoch významných konferencií: v Prácheňskom múzeu v Písku konferencie „42. seminár knihovníkov v múzeách a galériách v ČR“ a v Olomouci konferencie „Knihovny súčasnosti 2018„. V obidvoch prípadoch sme vystúpili s príspevkami zameranými na dáta, informácie, informačný systém, atď. a súčasne načerpali veľa nových inšpirácií. Podívajte sa na nás v krátkom fotografickom obzretí.

Účast na konferenciách v septembri 2018


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Kniha v 21. storočí

20. 3. 2024 - 21. 3. 2024

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024