Fotografické obzretie za konferenciami v septembri 2018

Fotografické obzretie za konferenciami v septembri 2018

Fotografické obzretie za konferenciami v septembri 2018

Category : Novinky

V uplynulých dňoch sme sa aktívne zúčastnili dvoch významných konferencií: v Prácheňskom múzeu v Písku konferencie „42. seminár knihovníkov v múzeách a galériách v ČR“ a v Olomouci konferencie „Knihovny súčasnosti 2018„. V obidvoch prípadoch sme vystúpili s príspevkami zameranými na dáta, informácie, informačný systém, atď. a súčasne načerpali veľa nových inšpirácií. Podívajte sa na nás v krátkom fotografickom obzretí.

Účast na konferenciách v septembri 2018


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023