Archiv rubriky: Novinky

Pozvánka na Knihovny současnosti 2020 on-line

Category : Novinky

Zrušení hromadných akcí kvůli velkému riziku přenosu onemocnění Covid-19 se v letošním roce nevyhnulo ani nejpopulárnější knihovnické konferenci Knihovny současnosti. Kdo by však čekal, že pořadatelé zůstanou stát na místě se složenýma rukama, zmýlil by se. Konference bude probíhat ve virtuálním světě – prostřednictvím internetu ji bude možné sledovat odkudkoliv, proto také dostala podtitul Knihovny mimo čas a prostor. Předtočené příspěvky budou doplněny živými vstupy a debatou s jednotlivými účastníky. Konference se bude konat ve dnech 2. – 4. 11. 2020.

Stejně jako v předchozích ročnících, tak i letos jsme se velmi rádi stali partnerem této významné akce. Program a veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.sdruk.cz.

V programovém bloku Knihovny ve virtuálím prostředí, který bude vysílán ve středu 4. listopadu 2020 v čase od 10 do 12 hodin, vystoupí deset výrazných osobností českého knihovnictví a představí svůj názor na to, jak moderní technologie proměňují i zdánlivě tradiční oblasti: knihovny, knihy a čtení. Mezi tyto osobnosti byla vybrána i naše kolegyně N. Andrejčíková. Její příspěvek již je předtočený, očekává se však živá diskuze a doplnění.   Podívejte se, jak to při natáčení příspěvku vypadalo, když se z naší zasedací místnosti stalo nahrávací studio…

Nenechte si ujít jednu z nejnavštěvovanějších knihovnických konferencí a přihlaste se na https://sdruk.cz/knihovny-soucasnosti-2020/!


V Košicích už mohou vracet knihy 24 hodin denně!

Category : Novinky

Končí vám výpůjční lhůta na knihy z knihovny, ale nemáte čas tam zajít?

Čtenářům Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach už to nevadí, mají praktické řešení –  externí návratový box, který je přístupný 24 hodin denně na chodníku u stromu na Hlavní ulici. Knihy tedy mohou vracet např. během cesty do práce, na nákup nebo při večerní procházce městem…

Bližší informace ze ŠVK na https://www.svkk.sk.

Podrobné informace o návratovém boxu najdete na našich internetových stránkách www.cosmotron.cz.


Českému knihovnictví se blýská na lepší časy!

Category : Novinky

V pondělí 17. 8. 2020 byla schválena nová „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“. Opírá se o tři hlavní pilíře – knihovny vidí

  • jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
  • jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a
  • jako správce kulturního a znalostního bohatství.

Dále počítá s výstavbou nových budov, rozvojem centralizovaných služeb knihoven, zpřístupněním digitalizovaných děl nedostupných na trhu, správou elektronických publikací, podporou ochrany knihovních fondů, archivací webových stránek, rozvojem LTP úložišť a mnohými dalšími opatřeními, mj. zaměřenými i na automatizované knihovní systémy! Věříme, že společným úsilím se podaří koncepce naplnit a české knihovnictví bude jen vzkvétat!

Koncepce rozvoje je k dispozici na stránkách https://ipk.nkp.cz/

Zdroj úvodního obrázku: Esther Chilcutt z Pixabay


Podpořili jsme projekt „Jižní Morava čte“

Category : Novinky

Přivést děti a mládež ke knížkám, rozvinout touhu po čtení, přiblížit knihovny jako místa, kde najdou zábavu, poznání, vzdělání i možnost komunitního setkávání – to jsou hlavní cíle projektu „Jižní Morava čte“, který již 5. rokem realizuje Moravská zemská knihovna s podporou Jihomoravského kraje.

Téma letošního ročníku je „Svět v obrazech“ připomínající 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Projekt zahrnuje nejrůznější akce pro malé i velké návštěvníky (besedy s autory, čtenářské a filmové kluby, workshopy, výstavy, autorská čtení pro dospělé atd.), které se konají v zapojených knihovnách. Od září 2020 bude probíhat soutěž v literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě (literární útvar, kresba, malba, komiks, fotografie, film…), zapojit se mohou skupiny i jednotlivci. Vyhodnocení této soutěže bude vyhlášeno na slavnostním setkání v prosinci v Brně.

Myšlenka tohoto projektu je nám velmi blízká, proto jsme se rozhodli ho finančně podpořit. Velmi si vážíme každé iniciativy, která vede k vytvoření pozitivního vztahu dětí ke knihám a četbě.

 


V pražské knihovně mají nového pomocníka: návratový samoobslužný automat

Category : Novinky , RFID novinky

Úspora času, ulehčení práce, obslužnost počas celé otevírací doby knihovny – to je výčet jen několika z mnoha dalších výhod, které Městské knihovně v Praze přinesl samoobslužný návratový automat s třídící linkou dodaný naší společností. Jeho obsluha je velmi rychlá a jednoduchá – po načtení svého identifikačního průkazu čtenář knihy vloží do označeného otvoru a po rozpoznání knihy je automat sám přesune do příslušného boxu s „plovoucím dnem“ – po zatížení dno postupně klesá, čímž je zajištěno bezpečné zacházení s vracenými dokumenty. Odtud je pak knihovníci převezou na svá místa v příslušných regálech a dokumenty jsou znovu k dispozici dalším čtenářům.

Jde o další část projektu Městské knihovny v Praze zaměřeného na instalaci RFID zařízení (viz článek Největší instalace RFID technologií…). Automatizací práce knihovníci získají více času pro osobní komunikaci se čtenáři a další potřebné činnosti.

Videoreportáž o návratovém automatu (zdroj iDNES Tv):

 


Jak čistit RFID produkty v době koronaviru

Category : Novinky , RFID novinky

Selfchecky, návratové automaty, bezpečnostní brány a další RFID produkty sloužící pro identifikaci a zabezpečení knihovních dokumentů jsou v dnešní době zvýšeného rizika nákazy koronavirem využívány uživately knihoven více než obvykle. Aby nedocházelo k přenosu tohoto nebezpečného onemocnění, je nutné dbát na pravidelnou dezinfekci povrchů těchto předmětů. Přinášíme vám doporučení, jak čistit RFID produkty, jaké čistící produkty používat a čeho se naopak vyvarovat. Návod ke stažení najdete zde.


Germicidní zářič pomůže zbavit vzduch plísní, bakterií a virů!

Category : Novinky

V reakci na současnou situaci související se šířením nebezpečného viru  jsme náš sortiment rozšířili o germicidní zářič. Jedná se o zařízení, které přes komoru s UV výbojkami s germicidním zářením působí na mikroorganismy. Je to jedna z nejúčinnějších metod dezinfekce, nevznikají u toho žádné vedlejší toxické nebo chemické produkty. Ničí mikroorganismy jako jsou bakterie, plísně, kvasinky a viry včetně koronaviru! Při čištění vzduchu nedochází k zabíjení živých organismů – je možné ho používat i v přítomnosti osob či pokojových květin.

Germicidní zářič doporučujeme používat v tzv. „karanténě“ (speciální místnosti určené pro ukládání vrácených knihovních dokumentů), volných výběrech nebo u výpůjčních pultů. Další podrobnosti najdete zde. Budete-li mít zájem o více informací, kontaktujte nás, prosím, na emailu: pospisilova@cosmotron.cz. Rádi vám podáme bližší informace.


Letošní seminář ARL byl zrušen. Budeme se na vás těšit v příštím roce!

Category : Novinky

Vážení zákazníci,

vzhledem k současnému nejasnému vývoji šíření koronaviru a ve snaze maximálně chránit Vaše i naše zdraví jsme se rozhodli letošní seminář zrušit.

Věříme, že v příštím roce již bude situace klidnější a budeme se moci všichni opět sejít. Těšíme se na Vás ve dnech 13. – 14. 5. 2021 v Holíči a v Hodoníně! O dalších podrobnostech Vás budeme včas informovat.


Krásné Velikonoce!

Category : Novinky

I když jsou letošní Velikonoce poněkud jiné než obvykle, přejeme vám, abyste je prožili v klidu, pohodě, ve zdraví a v kruhu svých blízkých! Krásné svátky jara!


Návratový box v době koronaviru

Category : Novinky

O vícestranném využití našich návratových boxů na knihy nás přesvědčila Univerzita Palackého v Olomouci. Stala se jedním ze sběrných míst, kam lidé mohou nosit našité bavlněné roušky. Odevzdávají je do návratového boxu, odkud je pracovníci knihovny vyzvedávají a předávají na potřebná místa.  Tato iniciativa nás velmi těší a jsme rádi, že i v této nelehké době si dokážou lidé pomáhat a myslet na ostatní.

V současné době koronavirové epidemie je v knihovnách více než kdy jindy potřebná manipulace s knihami bez osobního kontaktu pracovníků knihovny a čtenářů. Pro tyto účely doporučujeme využít našich produktů  – rezervačního zařízení Remotelocker či návratových boxů na knihy. Jelikož se jedná o skutečně mimořádný stav, nabízíme všem zájemcům dodání těchto produktů ve zkráceném termínu. Budete-li mít o některý z nich zájem, kontaktujte nás na emailu firma@cosmotron.cz.

Do dalších dnů Vám přejeme hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti!

Zdroj fotografií: https://www.upol.cz