Archiv rubriky: Novinky

Jak největší městská knihovna v ČR zaváděla RFID….

Category : Novinky , RFID novinky

V letech 2018 – 2020 probíhal v Městské knihovně v Praze velkolepý projekt zaměřený na zavedení RFID technologie do více než 40 jejích provozů. Dodavatelem těchto zařízení byla naše společnost. Zajímá vás, co předcházelo tomuto rozhodnutí, jak dlouho trvalo vše naplánovat, kde na to získali finanční prostředky nebo jaká úskalí projekt doprovázela? Jak na to reagovali čtenáři a mají na ně knihovníci více času? Odpovědi a možná i inspiraci pro vaši knihovnu najdete v časopise ITlib Informačné technológie a knižnice č. 4/2020 v článku Bc. Jana Stejskala, jednoho z členů projektového týmu.  

https://itlib.cvtisr.sk/clanky/zmena-technologie-pro-zmenu-role-knihovnika/

Přístavba českobudějovické knihovny v novém čísle časopisu Konstrukce!

Category : Novinky , RFID novinky

Vybrat si knihu na regálu, volně v ní listovat, prohlížet, osahat si ji, a pak se teprve rozhodnout, zda si ji půjčím nebo ne…  Pro některé čtenáře činnost zcela samozřejmá, pro jiné, bohužel, nedostupná! Čtenáři Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích si knihy dlouho objednávali pouze prostřednictvím on-line katalogu ARL, avšak v tomto roce dojde k velké změně a nově si budou moci vybírat z více než sta tisíc knihovních dokumentů přímo z regálůbude zpřístupněna nová přístavba knihovny! Přinese s sebou i další stavební úpravy starší budovy, změnu hlavního vchodu atd.

Této změně předcházelo několik let plánování, vyjednávání, shánění financí, až se v roce 2019 započalo s výstavbou dle architektonického návrhu kanceláře Kuba & Pilař architekti s. r. o. Podrobně je celá stavba popsána v článku nového čísla odborného časopisu pro stavebnictví a strojírenství Konstrukce. Je zde zmíněna i naše společnost, která budovu vybavovala RFID zařízením – bezpečnostními bránami, RFID pracovními stanicemi a samoobslužnými stanicemi (selfchecky) pro půjčování/vracení knih samotnými čtenáři. Výrazně se tak zvýší uživatelský komfort jak knihovníků, tak uživatelů knihovny.

Snad se epidemiologická situace brzy zlepší a knihovna se bude moci pochlubit svými novými prostory a službami. Přejeme mnoho spokojených čtenářů!

 


V Náchodě mají nový box na vracení knih

Category : Novinky

V předvánočním období loňského roku dostali čtenáři náchodské knihovny krásný dárek – návratový box na knihy. Zejména v aktuálním období, kdy jsou knihovny kvůli epidemii covid-19 zcela zavřené, se jedná o velmi praktického pomocníka – čtenáři mohou box využívat 24 hodin denně/7 dní v týdnu bez nutnosti osobního setkání s knihovníky. Vrácené knihy a časopisy jim pak budou z konta odepsány následující pracovní den.

Návratové boxy dodáváme v nerezovém provedení s možností polepu dle požadavků zákazníka – může tam být umístěno logo, obrázek, fotka, text atd. Uvnitř je umístěn kovový vozík s plovoucím dnem, který vyniká velkým objemem – až 160 l. Tím je zabezpečena dostatečná kapacita pro vracené knihy a další dokumenty, což knihovníci vítají zejména při prodloužených víkendech a svátcích. Další informace naleznete zde.


Unikla vám konference Knihovny současnosti? Nevadí, podívejte se na ni teď!

Category : Novinky

Nestihli jste vloni on-line knihovnickou konferenci Knihovny současnosti nebo byste se opět chtěli podívat na prezentace některých přednášejících? Nyní máte možnost se k ní znovu vrátit! 

  • Celý záznam konference najdete na youtube Sdružení knihoven ČR. Příspěvky N. Andrejčíkové najdete v bloku Knihovny ve virtuálním prostředí. V čase 47:12 je umístněno video o naší nabídce RFID zařízení.
  • Dále je k dispozici e-sborník s textovými příspěvky s prokliky na jejich audiovizuální záznamy přímo z konference.

I když se tato významná akce odehrávala v poněkud netradičním pojetí, jsme velmi rádi, že jsme ji mohli podpořit. Troufáme si říct, že se povedla a pro spoustu „on-line“ diváků byla velmi přínosná. Přesto však věříme, že se situace s pandemií covid-19 konečně zlepší a při letošní konferenci Knihovny současnosti se již setkáme osobně!

 


PF 2021

Category : Novinky

Vážení,

děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce a přejeme krásné Vánoce strávené v klidu a pohodě s Vašimi nejbližšími a do nového roku 2021 především hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů!


Liberecká knihovna již může naplno využívat RFID technologie

Category : Novinky , RFID novinky

V letošním roce dokončila Krajská vědecká knihovna v Liberci rozsáhlý projekt zaměřený na vybavení knihovny RFID technologií. V roce 2018 začala vybavovat knihovní dokumenty etiketami s čipy RFID, které zajišťují jejich identifikaci i bezpečnost. Detekční brány, instalované v rámci projektu u vstupu do budovy, tak okamžitě zjistí nezaevidované výpůjčky. Dále byla knihovna vybavena pracovními stanicemi a inventarizačními jednotkami usnadňujícími identifikaci fondu při revizi. Tento projekt má velký přínos i pro čtenáře – své výpůjčky nebo návraty mohou samostatně zaevidovat na 6 samoobslužných zařízeních – selfchecích. Navíc potřebují-li vrátit knihy v době uzavření knihovny, mohou využít 2 návratových boxů umístěných u vstupu.

Díky tomuto velkému projektu tak knihovna může naplno využívat RFID technologie, čímž významně vzrostl uživatelský komfort jak knihovníků, tak čtenářů knihovny.


Pozvánka na Knihovny současnosti 2020 on-line

Category : Novinky

Zrušení hromadných akcí kvůli velkému riziku přenosu onemocnění Covid-19 se v letošním roce nevyhnulo ani nejpopulárnější knihovnické konferenci Knihovny současnosti. Kdo by však čekal, že pořadatelé zůstanou stát na místě se složenýma rukama, zmýlil by se. Konference bude probíhat ve virtuálním světě – prostřednictvím internetu ji bude možné sledovat odkudkoliv, proto také dostala podtitul Knihovny mimo čas a prostor. Předtočené příspěvky budou doplněny živými vstupy a debatou s jednotlivými účastníky. Konference se bude konat ve dnech 2. – 4. 11. 2020.

Stejně jako v předchozích ročnících, tak i letos jsme se velmi rádi stali partnerem této významné akce. Program a veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.sdruk.cz.

V programovém bloku Knihovny ve virtuálím prostředí, který bude vysílán ve středu 4. listopadu 2020 v čase od 10 do 12 hodin, vystoupí deset výrazných osobností českého knihovnictví a představí svůj názor na to, jak moderní technologie proměňují i zdánlivě tradiční oblasti: knihovny, knihy a čtení. Mezi tyto osobnosti byla vybrána i naše kolegyně N. Andrejčíková. Její příspěvek již je předtočený, očekává se však živá diskuze a doplnění.   Podívejte se, jak to při natáčení příspěvku vypadalo, když se z naší zasedací místnosti stalo nahrávací studio…

Nenechte si ujít jednu z nejnavštěvovanějších knihovnických konferencí a přihlaste se na https://sdruk.cz/knihovny-soucasnosti-2020/!


V Košicích už mohou vracet knihy 24 hodin denně!

Category : Novinky

Končí vám výpůjční lhůta na knihy z knihovny, ale nemáte čas tam zajít?

Čtenářům Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach už to nevadí, mají praktické řešení –  externí návratový box, který je přístupný 24 hodin denně na chodníku u stromu na Hlavní ulici. Knihy tedy mohou vracet např. během cesty do práce, na nákup nebo při večerní procházce městem…

Bližší informace ze ŠVK na https://www.svkk.sk.

Podrobné informace o návratovém boxu najdete na našich internetových stránkách www.cosmotron.cz.


Českému knihovnictví se blýská na lepší časy!

Category : Novinky

V pondělí 17. 8. 2020 byla schválena nová „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“. Opírá se o tři hlavní pilíře – knihovny vidí

  • jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
  • jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a
  • jako správce kulturního a znalostního bohatství.

Dále počítá s výstavbou nových budov, rozvojem centralizovaných služeb knihoven, zpřístupněním digitalizovaných děl nedostupných na trhu, správou elektronických publikací, podporou ochrany knihovních fondů, archivací webových stránek, rozvojem LTP úložišť a mnohými dalšími opatřeními, mj. zaměřenými i na automatizované knihovní systémy! Věříme, že společným úsilím se podaří koncepce naplnit a české knihovnictví bude jen vzkvétat!

Koncepce rozvoje je k dispozici na stránkách https://ipk.nkp.cz/

Zdroj úvodního obrázku: Esther Chilcutt z Pixabay


Podpořili jsme projekt „Jižní Morava čte“

Category : Novinky

Přivést děti a mládež ke knížkám, rozvinout touhu po čtení, přiblížit knihovny jako místa, kde najdou zábavu, poznání, vzdělání i možnost komunitního setkávání – to jsou hlavní cíle projektu „Jižní Morava čte“, který již 5. rokem realizuje Moravská zemská knihovna s podporou Jihomoravského kraje.

Téma letošního ročníku je „Svět v obrazech“ připomínající 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Projekt zahrnuje nejrůznější akce pro malé i velké návštěvníky (besedy s autory, čtenářské a filmové kluby, workshopy, výstavy, autorská čtení pro dospělé atd.), které se konají v zapojených knihovnách. Od září 2020 bude probíhat soutěž v literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě (literární útvar, kresba, malba, komiks, fotografie, film…), zapojit se mohou skupiny i jednotlivci. Vyhodnocení této soutěže bude vyhlášeno na slavnostním setkání v prosinci v Brně.

Myšlenka tohoto projektu je nám velmi blízká, proto jsme se rozhodli ho finančně podpořit. Velmi si vážíme každé iniciativy, která vede k vytvoření pozitivního vztahu dětí ke knihám a četbě.

 


Navigace