Archives

Seminár ARL 2024

Začátek: 23. 5. 2024

Konec: 24. 5. 2024

Místo konání: Kurdějov

Akcie / Konferekcie

Tradičné stretnutie používateľov softvérovej platformy Advanced Rapid Library.


TLib – Trends in Libr@ries

Začátek: 21. 5. 2024

Konec: 22. 5. 2024

Místo konání: Banská Bystrica

Akcie / Konferekcie

23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib – Trends in Libr@ries s podtitulom POKLADY SLOVENSKEJ KULTÚRY A ICH PREZENTÁCIA DOMA A V ZAHRANIČÍ. Uskutoční sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasťou odborného seminára bude KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR – 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému
POHĽAD NA SLOVENSKÚ KULTÚRU AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH ODBORNÍKOV.


Knižnice súčasnosti 2024

Začátek: 10. 9. 2024

Konec: 12. 9. 2024

Místo konání: Olomouc

Akcie / Konferekcie


Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2024

Začátek: 27. 11. 2024

Konec: 28. 11. 2024

Místo konání: Národní archiv Praha

Akcie / Konferekcie


Kniha v 21. storočí

Začátek: 20. 3. 2024

Konec: 21. 3. 2024

Místo konání: Ostrava

Akcie / Konferekcie

Knižnícka konferencia s podtitulom "Od čitateľstva k umelej inteligencii".


CASLIN – Knižnice zdravia AI

Začátek: 23. 10. 2023

Konec: 27. 10. 2023

Místo konání: Seč - Železné hory

Akcie / Konferekcie


47. seminár knihovníkov múzeí a galérií

Začátek: 19. 9. 2023

Konec: 21. 9. 2023

Místo konání: Praha

Akcie / Konferekcie


Regionálne funkcie knižníc

Začátek: 22. 11. 2023

Konec: 23. 11. 2023

Místo konání: Pardubice, Dům hudby

Akcie / Konferekcie

celoštátna konferencia


Seminár ARL

Začátek: 25. 5. 2023

Konec: 26. 5. 2023

Místo konání: Luhačovice

Akcie / Konferekcie


Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2023

Začátek: 29. 11. 2023

Konec: 30. 11. 2023

Místo konání: Národní archiv Praha

Akcie / Konferekcie


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie