Archives

CASLIN – Knižnice zdravia AI

Začátek: 23. 10. 2023

Konec: 27. 10. 2023

Místo konání: Seč - Železné hory

Akcie / Konferekcie


47. seminár knihovníkov múzeí a galérií

Začátek: 19. 9. 2023

Konec: 21. 9. 2023

Místo konání: Praha

Akcie / Konferekcie


Regionálne funkcie knižníc

Začátek: 22. 11. 2023

Konec: 23. 11. 2023

Místo konání: Pardubice, Dům hudby

Akcie / Konferekcie

celoštátna konferencia


Seminár ARL

Začátek: 25. 5. 2023

Konec: 26. 5. 2023

Místo konání: Luhačovice

Akcie / Konferekcie


Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2023

Začátek: 29. 11. 2023

Konec: 30. 11. 2023

Místo konání: Národní archiv Praha

Akcie / Konferekcie


Bibliotheca academica 2023

Začátek: 30. 10. 2023

Konec: 1. 11. 2023

Místo konání: Jindřichův Hradec

Akcie / Konferekcie


Knižnice súčasnosti 2023

Začátek: 12. 9. 2023

Konec: 14. 9. 2023

Místo konání: Olomouc

Akcie / Konferekcie


Elektronické služby knižnic VI.

Začátek: 16. 5. 2023

Konec: 17. 5. 2023

Místo konání: Zlín

Akcie / Konferekcie


Tlib – Kniha – jej premeny a perspektívy

Začátek: 24. 5. 2022

Konec: 25. 5. 2022

Místo konání: SVK v Banské Bystrici

Akcie / Konferekcie

XXI. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov


Bibliotheca Academica 2022

Začátek: 17. 10. 2022

Konec: 19. 10. 2022

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci

Akcie / Konferekcie

Konferencia pre vysokoškolské knižnice.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023