Archives

Regionálne funkcie knižníc

Začátek: 22. 11. 2023

Konec: 23. 11. 2023

Místo konání: Pardubice, Dům hudby

Akcie / Konferekcie

celoštátna konferencia


Seminár ARL

Začátek: 25. 5. 2023

Konec: 26. 5. 2023

Místo konání: Luhačovice

Akcie / Konferekcie


Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2023

Začátek: 29. 11. 2023

Konec: 30. 11. 2023

Místo konání: Národní archiv Praha

Akcie / Konferekcie


Bibliotheca academica 2023

Začátek: 30. 10. 2023

Konec: 1. 11. 2023

Místo konání: Jindřichův Hradec

Akcie / Konferekcie


Knižnice súčasnosti 2023

Začátek: 12. 9. 2023

Konec: 14. 9. 2023

Místo konání: Olomouc

Akcie / Konferekcie


Elektronické služby knižnic VI.

Začátek: 16. 5. 2023

Konec: 17. 5. 2023

Místo konání: Zlín

Akcie / Konferekcie


Tlib – Kniha – jej premeny a perspektívy

Začátek: 24. 5. 2022

Konec: 25. 5. 2022

Místo konání: SVK v Banské Bystrici

Akcie / Konferekcie

XXI. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov


Bibliotheca Academica 2022

Začátek: 17. 10. 2022

Konec: 19. 10. 2022

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci

Akcie / Konferekcie

Konferencia pre vysokoškolské knižnice.


46. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG

Začátek: 20. 9. 2022

Konec: 22. 9. 2022

Místo konání: Liberec

Akcie / Konferekcie

Semináre komisie knihovníkov múzeí a galérií pri AMG SR informujú knihovníkov múzeí a galérií o aktuálnych problémoch a ich riešení v sférach ich pôsobnosti, o novinkách v odbore a zaujímavých a prínosných výstupoch z činnosti múzejných knižníc. Odborný program 46. seminára bude rozdelený do niekoľkých základných blokov. Vysoko aktuálne témy priblížia účastníkom ako obvykle poprední odborníci v problematike a zástupcovia ústredných inštitúcií.

Seminár pripravuje Knižničná komisia AMG v spolupráci so Severočeským múzeum v Liberci.


11. valné zhromaždenie SKIP spojené s odbornou konferenciou Architektúra knižníc

Začátek: 7. 6. 2022

Konec: 8. 6. 2022

Místo konání: Ostrava

Akcie / Konferekcie

11. valné zhromaždenie prebehne 7. júna 2022 v Ostrave; odborná konferencia Architektúra knižníc prebehne 8. júna tamtiež. Obe akcie organizuje SKIP v spolupráci s Knižnicou mesta Ostravy a ďalšími partnermi z ČR i zahraničia.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižnice súčasnosti 2023

12. 9. 2023 - 14. 9. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023