TLib – Trends in Libr@ries

TLib – Trends in Libr@ries

Začátek: 21. 5. 2024

Konec: 22. 5. 2024

Místo konání: Banská Bystrica

Akcie / Konferekcie

23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib – Trends in Libr@ries s podtitulom POKLADY SLOVENSKEJ KULTÚRY A ICH PREZENTÁCIA DOMA A V ZAHRANIČÍ. Uskutoční sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasťou odborného seminára bude KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR – 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému
POHĽAD NA SLOVENSKÚ KULTÚRU AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH ODBORNÍKOV.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Kniha v 21. storočí

20. 3. 2024 - 21. 3. 2024

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024