TLib – Trends in Libr@ries

TLib – Trends in Libr@ries

Začátek: 21. 5. 2024

Konec: 22. 5. 2024

Místo konání: Banská Bystrica

Akcie / Konferekcie

23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib – Trends in Libr@ries s podtitulom POKLADY SLOVENSKEJ KULTÚRY A ICH PREZENTÁCIA DOMA A V ZAHRANIČÍ. Uskutoční sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasťou odborného seminára bude KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR – 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému
POHĽAD NA SLOVENSKÚ KULTÚRU AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH ODBORNÍKOV.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie