Seminár k digitalizácii (nielen) pre krajské knižnice X

Seminár k digitalizácii (nielen) pre krajské knižnice X

Datum: 2. 6. 2021

Čas: 9-15.30 h.

Místo konání: on-line

Akcie / Konferekcie

Seminár ku krajskej digitalizácie, ktorý je každoročne poriadaný pod záštitou SDRUK IT v MZK, sa tento rok zameria na pripravovanú národnú stratégiu digitalizácie novodobých fondov, ktorá sa stane súčasťou výsledkov v rámci Koncepcie rozvoja knižníc ČR na roky 2021-2027. Touto prípravou bola poverená Národná knižnica ČR, ktorá sa pre tento rok stala spoluorganizátorom seminára.

Registrácia na https://forms.gle/dnv32BeHidTHMkvp9.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie