Knižnice súčasnosti

  • -

Knižnice súčasnosti

Start date: 10. 9. 2019

End date: 12. 9. 2019

Location: Olomouc

Akcie / Konferekcie

Účasť: N. Andrejčíková, J. Klimeš, K. Pospíšilová


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie