Bibliotheca academica 2021

Bibliotheca academica 2021

Začátek: 1. 11. 2021

Konec: 3. 11. 2021

Místo konání: Technická univerzita Liberec

Akcie / Konferekcie

  • konferencie pre akademické knižnice 

Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

V tejto chvíli nie sú žiadne plánované udalosti.