Bibliotheca academica 2021

Bibliotheca academica 2021

Začátek: 1. 11. 2021

Konec: 3. 11. 2021

Místo konání: Technická univerzita Liberec

Akcie / Konferekcie

  • konferencie pre akademické knižnice 

Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024