Bibliotheca academica 2020

Bibliotheca academica 2020

Začátek: 3. 11. 2020

Konec: 4. 11. 2020

Místo konání: Technická univerzita v Liberci

Akcie / Konferekcie


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižnice súčasnosti 2023

12. 9. 2023 - 14. 9. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023