Bibliotheca academica 2020

Bibliotheca academica 2020

Začátek: 3. 11. 2020

Konec: 4. 11. 2020

Místo konání: Technická univerzita v Liberci

Akcie / Konferekcie