6. Knihovnícky Barcamp

  • -

6. Knihovnícky Barcamp

Datum: 10. 10. 2019

Místo konání: Bratislava

Akcie / Konferekcie

Účasť: Z. Struháriková, J. Hadraba


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižnice súčasnosti 2022

13. 9. 2022 - 15. 9. 2022

Bibliotheca Academica 2022

17. 10. 2022 - 19. 10. 2022