6. Knihovnícky Barcamp

  • -

6. Knihovnícky Barcamp

Datum: 10. 10. 2019

Místo konání: Bratislava

Akcie / Konferekcie

Účasť: Z. Struháriková, J. Hadraba


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023