6. Knihovnícky Barcamp

  • -

6. Knihovnícky Barcamp

Datum: 10. 10. 2019

Místo konání: Bratislava

Akcie / Konferekcie

Účasť: Z. Struháriková, J. Hadraba


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie