6. Knihovnícky Barcamp

  • -

6. Knihovnícky Barcamp

Date: 10. 10. 2019

Location: Bratislava

Akcie / Konferekcie

Účasť: Z. Struháriková, J. Hadraba


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižničná dielňa 2020

30. 9. 2020

Time: 8.30 - 16

Knižnice súčasnosti

2. 11. 2020 - 4. 11. 2020

Bibliotheca academica 2020

3. 11. 2020 - 4. 11. 2020