44. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG – LEN ON-LINE

44. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG – LEN ON-LINE

Začátek: 22. 9. 2020

Konec: 24. 9. 2020

Místo konání: Husitské muzeum v Táboře

Akcie / Konferekcie

Z dôvodu vývoja epidémie koronavírusU v ČR bol pôvodne trojdňový seminár zrušený. Tohtoročný seminár sa uskutoční formou videokonferencie. Odborný program bude zameraný na online aktivity knižníc, automatizované knižničné systémy a programy pre spracovanie zbierkových fondov knižníc.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023