44. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG – LEN ON-LINE

44. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG – LEN ON-LINE

Začátek: 22. 9. 2020

Konec: 24. 9. 2020

Místo konání: Husitské muzeum v Táboře

Akcie / Konferekcie

Z dôvodu vývoja epidémie koronavírusU v ČR bol pôvodne trojdňový seminár zrušený. Tohtoročný seminár sa uskutoční formou videokonferencie. Odborný program bude zameraný na online aktivity knižníc, automatizované knižničné systémy a programy pre spracovanie zbierkových fondov knižníc.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie