43. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG

  • -

43. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG

Start date: 3. 9. 2019

End date: 5. 9. 2019

Location: Opava

Akcie / Konferekcie


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Citakon 2020

25. 3. 2020

Time: 9 - 17 h.

Seminár ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020

Knižnice súčasnosti

8. 9. 2020 - 10. 9. 2020