10. Valné zhromaždenie SKIP a konferencie Architektúra knižníc

  • -

10. Valné zhromaždenie SKIP a konferencie Architektúra knižníc

Start date: 13. 6. 2019

End date: 14. 6. 2019

Location: Obecný dom Praha

Akcie / Konferekcie

Príspevok: N. Andrejčíková – Ako technológia mení knižnice aneb Sú to ešte knižnice?


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Citakon 2020

25. 3. 2020

Time: 9 - 17 h.

Seminár ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020

Knižnice súčasnosti

8. 9. 2020 - 10. 9. 2020