Tradícia on-line na seminári TLib 2024

Tradícia on-line na seminári TLib 2024

Category : Novinky

Prijmite naše pozvanie na odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib 2024 v Banskej Bystrici. Tohtoročný ročník je zameraný na tému „Poklady slovenskej kultúry a ich prezentácie doma aj v zahraničí“. V stredu 22. mája 2024 o 10.50 h. zaznie príspevok vedúceho Centra tradičnej ľudovej kultúry v Detve (ďalej len CTLK), pobočky Podpolianskeho osvetového strediska PhDr. Andrey Jágerovej na tému „Tradícia online“.

CTLK sa zaoberá výskumom a dokumentáciou vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom rôznych výstav, seminárov, metodických stretnutí, zvukových i obrazových záznamov a okrem iného aj tvorbou digitálnej databázy, za ktorej vznikom stojíme my. Na prezentáciu prvkov ľudovej kultúry bola použitá platforma ARL upravená podľa potrieb CTLK a vznikla rozsiahla databáza dostupná na webovej adrese https://tradicie.online/. Príďte si vypočuť bližšie informácie a zoznámiť sa s ňou bližšie!


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024