Vďaka projektu Južná Morava číta pomáhame podporovať radosť z čítania

Vďaka projektu Južná Morava číta pomáhame podporovať radosť z čítania

Category : Novinky

V tomto roku prebehne už 8. ročník veľmi úspešného projektu „Južná Morava číta“. Je zameraný na podporu čitateľstva v Juhomoravskom kraji, a to najmä u najsilnejšej čitateľskej kategórie: detí a mládeže. Jeho autorom je Moravská zemská knižnica a ide na to veľmi múdro – prepája svet verejných knižníc, obcí a škôl. Vďaka metodickej, materiálnej i mediálnej podpore pomáha zapojeným organizáciám posilňovať v deťoch čitateľskú gramotnosť, medzigeneračné vzťahy a komunitné väzby. V rámci projektu sa na mnohých miestach Južnej Moravy konajú rôzne besedy s autormi, workshopy, výstavy, šifrovacie hry, súťaže atď.

Témou tohtoročného 8. ročníka je Nekončený svet fantázie. Autori projektu ho opisujú takto: „Položením osmičky naležato dostaneme nekonečno, neobmedzené, všetko je dovolené. V nekonečnom svete fantázie nie sme obmedzení hranicami, ktoré si staviame vo vnútri nás alebo aj zvonku.“

Tešíme sa na všetky nové nápady. Projekt finančne podporujeme už od r. 2020 a nie inak je tomu aj tento rok.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie