Už aj v Novej Pake a Rači majú svoje knihoboxy!

Už aj v Novej Pake a Rači majú svoje knihoboxy!

Category : Novinky

Ďalšie dva návratové boxy na knihy z našej produkcie našli svoje nové umiestnenie a slúži svojim používateľom čitateľom Mestskej knižnice v Novej Pace v Královéhradeckom kraji v ČR a čitateľom knižnice v Bratislave v mestskej časti Rača. Aj keď je vzhľadovo každý úplne iný, funkčne sú si podobné ako vajce vajcu majú dostatočne veľký objem, široký vhadzovací otvor vhodný aj pre väčšie knihy, dvierka pre ľahký vjazd a výjazd vozíka s plávajúcim dnom, atď.

Podrobnosti o návratových boxoch k dispozícii na webových stránkach www.cosmotron.sk/navratove_boxy.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie