Gratulujeme oceneným komunitným knižniciam JMK 2020!

Gratulujeme oceneným komunitným knižniciam JMK 2020!

Category : Novinky

Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s tak výnimočnými knižnicami, ako je Mestská knižnica v Nemojanoch (okres Vyškov) a Knižnica Jiřího Mahena v Brne, pobočka Medlánky. Tieto dve knižnice spájajú nielen bohaté kultúrne a spoločné aktivity, podpora čitateľstva, medzigeneračných vzťahov, nadšenie a láska ku knihám, ale aj ocenenie najlepší komunitná knižnica Juhomoravského kraja 2020. V piatok 14. 5. 2021 im bola z rúk hejtmana Juhomoravského kraja Mgr. Jana Grolicha a riaditeľa Moravské zemské knižnice Tomáša Kubíčka udelená cena:

  • Komunitná knižnica Juhomoravského kraja 2020 v kategórii 501 1000 obyvateľov Obecní knižnici v Nemojanoch
  • Komunitná knižnica Juhomoravského kraja 2020 v kategórii 5 001 a viac obyvateľov Knižnici Jiřího Mahena v Brne, pobočke Medlánky. Táto knižnica získala zároveň ocenenie TOP Komunitná knižnica Juhomoravského kraja 2020.

Oceneným knižniciam a ich knihovnicám gratulujeme!


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie