Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Category : Novinky

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (uvádzaného pod skratkou GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018, implementujeme do knižničného informačného systému ARL niekoľko nových funkcií a vlastností, ktoré v spojení s doterajšími možnosťami systému zabezpečujú súlad s jednotlivými článkami nariadenia. Po inovácii 2018/1 tak všetky knižnice využívajúce KIS ARL, ako správcovia osobných údajov, budú pripravené k dodržiavaniu nových pravidiel. Niektoré nepovinné funkcie a vylepšenia pribudnú až po update 2018/2. Bližšie informácie nájdete v zákazníckej sekcii.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie