Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Category : Novinky

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (uvádzaného pod skratkou GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018, implementujeme do knižničného informačného systému ARL niekoľko nových funkcií a vlastností, ktoré v spojení s doterajšími možnosťami systému zabezpečujú súlad s jednotlivými článkami nariadenia. Po inovácii 2018/1 tak všetky knižnice využívajúce KIS ARL, ako správcovia osobných údajov, budú pripravené k dodržiavaniu nových pravidiel. Niektoré nepovinné funkcie a vylepšenia pribudnú až po update 2018/2. Bližšie informácie nájdete v zákazníckej sekcii.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Citakon 2020

25. 3. 2020

Time: 9 - 17 h.

Seminár ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020

Knižnice súčasnosti

8. 9. 2020 - 10. 9. 2020