Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Zabezpečenie súladu KIS ARL s nariadením GDPR

Category : Novinky

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (uvádzaného pod skratkou GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018, implementujeme do knižničného informačného systému ARL niekoľko nových funkcií a vlastností, ktoré v spojení s doterajšími možnosťami systému zabezpečujú súlad s jednotlivými článkami nariadenia. Po inovácii 2018/1 tak všetky knižnice využívajúce KIS ARL, ako správcovia osobných údajov, budú pripravené k dodržiavaniu nových pravidiel. Niektoré nepovinné funkcie a vylepšenia pribudnú až po update 2018/2. Bližšie informácie nájdete v zákazníckej sekcii.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024