Integrácia EBSCO Discovery Service™

Integrácia EBSCO Discovery Service

Integrácia EBSCO Discovery Service™

Category : Novinky

V knižnici Univerzity v Hradci Králové sme integrovali do aRL EBSCO Discovery Service™. Ponúka centrálny vyhľadávací index – jednotné rozhranie pre vyhľadávanie všetkých zdieľaných informačných zdrojov knižnice. Bližšie informácie pre záujemcov o túto službu podá servisné oddelenie.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023