Integrácia EBSCO Discovery Service™

Integrácia EBSCO Discovery Service

Integrácia EBSCO Discovery Service™

Category : Novinky

V knižnici Univerzity v Hradci Králové sme integrovali do aRL EBSCO Discovery Service™. Ponúka centrálny vyhľadávací index – jednotné rozhranie pre vyhľadávanie všetkých zdieľaných informačných zdrojov knižnice. Bližšie informácie pre záujemcov o túto službu podá servisné oddelenie.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie