Spolupráca s EBSCO – Discovery service

Spolupráca s EBSCO - Discovery service

Spolupráca s EBSCO – Discovery service

Category : Novinky

Na základe zmluvne uzatvorenej spolupráce medzi našou spoločnosťou a EBSCO Information Services získajú naši používatelia aRL prístup k vyhľadávaciemu systému EDS (EBSCO Discovery Service). Podrobnejšie informácie o pláne a harmonograme integrácie budú zverejnené v zákazníckej sekcii – novinkách a aktualitách.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024