Spolupráca s EBSCO – Discovery service

Spolupráca s EBSCO - Discovery service

Spolupráca s EBSCO – Discovery service

Category : Novinky

Na základe zmluvne uzatvorenej spolupráce medzi našou spoločnosťou a EBSCO Information Services získajú naši používatelia aRL prístup k vyhľadávaciemu systému EDS (EBSCO Discovery Service). Podrobnejšie informácie o pláne a harmonograme integrácie budú zverejnené v zákazníckej sekcii – novinkách a aktualitách.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižnice súčasnosti 2023

12. 9. 2023 - 14. 9. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023