Spolupráca s EBSCO – Discovery service

Spolupráca s EBSCO - Discovery service

Spolupráca s EBSCO – Discovery service

Category : Novinky

Na základe zmluvne uzatvorenej spolupráce medzi našou spoločnosťou a EBSCO Information Services získajú naši používatelia aRL prístup k vyhľadávaciemu systému EDS (EBSCO Discovery Service). Podrobnejšie informácie o pláne a harmonograme integrácie budú zverejnené v zákazníckej sekcii – novinkách a aktualitách.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižnice súčasnosti 2022

13. 9. 2022 - 15. 9. 2022

Bibliotheca Academica 2022

17. 10. 2022 - 19. 10. 2022