Ocenenie pre našu firmu

Ocenenie pre našu firmu

Ocenenie pre našu firmu

Category : Novinky

Ocenenie za technologickú inováciu roku 2013 za spracovanie prípadovej štúdie: „Caché sprostredkováva dáta tisícom používateľov repozitára Akademie věd České republiky“ získala spoločnosť Intersystems za projekt, na ktorom sa spolupodieľala naša spoločnosť. Článok je publikovaný v časopise CIO Business World 13.12.2013. (http://businessworld.cz/case-studies/pripadova-studie-2013-cache-zprostredkovava-data-tisicum-uzivatelu-repozitare-akademie-ved-cr-11318)


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024