Certifikát kvality opät obhájený

Certifikát kvality opät obhájený

Certifikát kvality opät obhájený

Category : Novinky

Na základe auditu uskutočneného v júli, bolo bez výhrad schválené používanie certifikátu kvality podľa normy ISO 9001 na nasledujúci kalendárny rok.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie