QR kódy IPACu pre mobilné telefóny

QR kódy IPACu pre mobilné telefóny

QR kódy IPACu pre mobilné telefóny

Category : Novinky

Najnovšie sme zaradili na stránku prehľadu našich zákazníckych knižníc www.library.sk i QR kódy ich IPACov pre mobilné telefóny. Zákazníci, ktorí nevedia kde a ako získať QR kód pre svoju knižnicu, resp. pre IPAC pre mobilné telefóny, sa na nás môžu obrátiť.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

V tejto chvíli nie sú žiadne plánované udalosti.