Historie společnosti

Společnost vznikla v roce 1992 jako Cosmotron Systems s působností v tehdy ještě nerozděleném Československu. Po rozdělení republiky bylo rozhodnuto, že z legislativních důvodů bude kromě společnosti v SR registrována stejná společnost také v ČR. Po odčlenění činnosti týkající se identifikačních systémů na bázi čárového kódu v oblasti průmyslu bylo přistoupeno k založení nových společností, jejichž jména zabezpečovala jednak propojení na původní společnost a zároveň vystihovala působnost společnosti.

Dnes působíme v ČR pod názvem Cosmotron Bohemia a v SR pod názvem Cosmotron Slovakia. V obou společnostech se věnujeme především vývoji, implementaci, provozování a správě informačních systémů pro oblast paměťových institucí včetně identifikačních systémů na bázi čárového kódu i RFID technologií.

S rozvojem společnosti jsme rozšířili působnost o další doplňkové služby. Patří mezi ně systémy na ochranu fondů založené jak na technologii elektromagnetické pásky, tak na technologii RFID čipu. Nabízíme současným i potencionálním zákazníkům kompletní řešení od implementace a služeb souvisejících s provozováním systému až po dodávání hardware komponentů, pásek či čipů.

Další dolňkovou službou je dodávka čárových kódů na míru dle požadavků zákazníka, dodávka zařízení a spotřebního materiálu pro vazbu a ochranu dokumentů, skartovačů atd.

Majitelkou a současně jednatelkou společnosti je paní Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. Činnosti unvnitř společnosti jsou rozděleny na dvě hlavní sekce, z nichž první se zabývá vývojem software, druhá poskytováním servisní podpory pro současné zákazníky. Další provozní a ekonomické oddělení zajišťuje běžný chod, oddělení barcode zpracovává objednávky tákající se čároveho kódu včetně realizace a distribuce požadavků v této oblasti. Náplní nově založeného oddělení RFID je distribuce a správa RFID technologie.


Akce / konference

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminář ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knihovny současnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024