Podpořili jsme projekt „Jižní Morava čte“

Podpořili jsme projekt „Jižní Morava čte“

Category : Novinky

Přivést děti a mládež ke knížkám, rozvinout touhu po čtení, přiblížit knihovny jako místa, kde najdou zábavu, poznání, vzdělání i možnost komunitního setkávání – to jsou hlavní cíle projektu „Jižní Morava čte“, který již 5. rokem realizuje Moravská zemská knihovna s podporou Jihomoravského kraje.

Téma letošního ročníku je „Svět v obrazech“ připomínající 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Projekt zahrnuje nejrůznější akce pro malé i velké návštěvníky (besedy s autory, čtenářské a filmové kluby, workshopy, výstavy, autorská čtení pro dospělé atd.), které se konají v zapojených knihovnách. Od září 2020 bude probíhat soutěž v literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě (literární útvar, kresba, malba, komiks, fotografie, film…), zapojit se mohou skupiny i jednotlivci. Vyhodnocení této soutěže bude vyhlášeno na slavnostním setkání v prosinci v Brně.

Myšlenka tohoto projektu je nám velmi blízká, proto jsme se rozhodli ho finančně podpořit. Velmi si vážíme každé iniciativy, která vede k vytvoření pozitivního vztahu dětí ke knihám a četbě.

 


Navigace

Akce / konference