Stali sme sa hlavným partnerom konferencie Knižnice súčasnosti

Stali sme sa hlavným partnerom konferencie Knižnice súčasnosti

Category : Novinky

Aj v tomto roku sme sa rozhodli podporiť mimoriadnu a významnú akciu, ktorá nemá v Českej ani Slovenskej republike obdoby. Stali sme sa hlavným partnerom najväčšej knižničnej konferencie „Knižnice súčasnosti“. Je nám cťou podporiť aj tohtoročný 32. ročník, ktorý sa koná v dňoch 10. – 12. 9. 2024 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ďakujeme Združeniu knižníc SR za príležitosť a tešíme sa!


Nenápadné bezpečnostné brány vo Veľkom Krtíši

Category : Novinky , RFID novinky

Veľmi elegantné riešenie, ktoré nijako nenarušuje originálny vzhľad interiéru, získali v Hontiansko-novohradskej knihovne A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši na južnom Slovensku – pre zaistenie bezpečnosti knižničného fondu sme vo vstupe do požičovne nainštalovali bezpečnostné brány so zabudovanou technológiou RFID. Vyzerajú síce nenápadne, ale plnia veľmi dôležitú a praktickú funkciu. Pokiaľ by nimi chcel prejsť čitateľ s neautorizovanou knihou, časopisom alebo iným dokumentom z fondu knižnice, brány hneď zareagujú a upozornia knihovníkov. Prajeme knižnici, aby takých čitateľov bolo čo najmenej!

Viac sa o bezpečnostných bránach dočítate v našej ponuke produktov na odkaze https://www.cosmotron.cz/sk/produkty-2/rfid/bezpecnostne-brany/


Tradícia on-line na seminári TLib 2024

Category : Novinky

Prijmite naše pozvanie na odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib 2024 v Banskej Bystrici. Tohtoročný ročník je zameraný na tému „Poklady slovenskej kultúry a ich prezentácie doma aj v zahraničí“. V stredu 22. mája 2024 o 10.50 h. zaznie príspevok vedúceho Centra tradičnej ľudovej kultúry v Detve (ďalej len CTLK), pobočky Podpolianskeho osvetového strediska PhDr. Andrey Jágerovej na tému „Tradícia online“.

CTLK sa zaoberá výskumom a dokumentáciou vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom rôznych výstav, seminárov, metodických stretnutí, zvukových i obrazových záznamov a okrem iného aj tvorbou digitálnej databázy, za ktorej vznikom stojíme my. Na prezentáciu prvkov ľudovej kultúry bola použitá platforma ARL upravená podľa potrieb CTLK a vznikla rozsiahla databáza dostupná na webovej adrese https://tradicie.online/. Príďte si vypočuť bližšie informácie a zoznámiť sa s ňou bližšie!


Veselé Velikonoce!

Category : Novinky

Prajeme Vám príjemné oslavy jara plné pohody, zdravia a lásky!

Veselé Velikonoce!


Ponúkame voľné miesto pre programátora!

Category : Novinky

Do nášho vývojového oddelenia hľadáme novú posilu – programátora, ktorý nám pomôže s novými implementáciami systému do knižníc či iných pamäťových inštitúcií. Potrebujeme, aby poznal webové technológie REST, API, JSON, nebolo mu cudzie programovanie (Python), vedel pracovať s verziovacími systémami (SVN, Git) a aspoň trochu si rozumel s databázami SQL a noSQL.

Nový programátor sa stane súčasťou implementačného tímu, ktorý bude často pracovať aj s cudzojazyčnými dokumentmi, preto by bolo vhodné, aby plne rozumel technickej angličtine.

Radi by sme našli človeka, ktorý sa stane trvalou súčasťou nášho tímu a budeme sa môcť na neho spoľahnúť. Na oplátku ponúkame školenia, účasť na odborných akciách, milý a priateľský kolektív, po zapracovaní možnosť pracovať z domu a rôzne ďalšie výhody. Ste to vy alebo poznáte niekoho, komu by táto pozícia sedela? Ozvite sa nám! Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste nájdete v sekcii Kariéra.


Seminár ARL 2024

Category : Novinky

Každoročne organizujeme seminár užívateľov platformy ARL, ktorého cieľom je nielen zoznámiť užívateľov s novinkami v systéme, ale osobne si vypočuť aj ich aktuálne problémy, načerpať inšpiráciu a prebrať horúce témy v obore. Veríme, že rovnako tak tomu bude aj v tomto roku, kedy sa stretneme v krásnom prostredí Hotela Kurdějov v dňoch 23. – 24. 5. 2024. Tešíme sa!


Vianočné sviatky

Category : Novinky

Vážení zákazníci,

radi by sme strávili vianočné sviatky a oslavy nového roka so svojimi blízkymi, preto budeme čerpať dovolenku a bežná prevádzka firmy bude ukončená v stredu 20. 12. 2023. K bežnej prevádzke sa vrátime v utorok 2. 1. 2024. Keby počas tejto doby (21.12.2023-1.1.2024) nastala neočakávaná havarijná situácia, kontaktujte nás na tel. čísle +420 734 309 562.

Ďakujeme za Vašu priazeň v tomto roku a prajeme Vám krásne a pokojné Vianoce a do nového roku pevné zdravie, šťastie a mnoho osobných aj pracovných úspechov! Nech sa Vám darí!

Tím pracovníkov Cosmotron


Presťahovali sme najväčší návratový automat v SR

Category : Novinky , RFID novinky

Pred pár rokmi sme do Ústrednej knižnice Mestskej knižnice v Prahe inštalovali návratový automat na vrátené knihy. So svojimi 39 zbernými košmi si stále drží veľkostné prvenstvo v celej Českej aj Slovenskej republike! Teraz sa pražskej knižnici podarilo zrekonštruovať pobočku v Petřinách, ktorá pre túto triediacu linku ponúka nové a technicky aj strategicky viac vyhovujúce priestory. Spočiatku sa nám myšlienka presťahovať automat zdala ako neľahká úloha, avšak po starostlivom naplánovaní všetkých detailov všetko klaplo na jedničku a plne sprevádzkovaný automat už stojí na svojom novom mieste! Veríme, že aj tu bude dobre slúžiť a bude knihovníkom veľkou pomocou.


Knižnice súčasnosti 2023

Category : Novinky

Už mnoho rokov sa aktívne zúčastňujeme jednej z najväčších knihovníckych konferencií v Českej republike – Knižnice súčasnosti, ktorú organizuje Združenie knižníc SR v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aj v tomto roku sme sa stali hlavným partnerom konferencie a podporíme ju finančne aj odbornými (a veríme, že aj zaujímavými) príspevkami.

  • Prvý nás čaká hneď prvý deň konania v utorok 12. 9. 2023 v úvode v čase od 14.30 do 15. hodiny v aule.
  • Ďalší príspevok pripravujeme na stredu 13. 9. 2023 do bloku Literatúra a čítanie v čase od 16.35 do 16.45 hodín v Sále č. 2.

Účasť na tejto konferencii je pre nás veľkým zdrojom inšpirácie a nových nápadov, príležitostí na stretnutie s odborníkmi vo svojom odbore aj na pozorné počúvanie skúseností knihovníkov priamo z praxe. Ak sa chystáte na konferenciu, zastavte sa za nami!


Vďaka projektu Južná Morava číta pomáhame podporovať radosť z čítania

Category : Novinky

V tomto roku prebehne už 8. ročník veľmi úspešného projektu „Južná Morava číta“. Je zameraný na podporu čitateľstva v Juhomoravskom kraji, a to najmä u najsilnejšej čitateľskej kategórie: detí a mládeže. Jeho autorom je Moravská zemská knižnica a ide na to veľmi múdro – prepája svet verejných knižníc, obcí a škôl. Vďaka metodickej, materiálnej i mediálnej podpore pomáha zapojeným organizáciám posilňovať v deťoch čitateľskú gramotnosť, medzigeneračné vzťahy a komunitné väzby. V rámci projektu sa na mnohých miestach Južnej Moravy konajú rôzne besedy s autormi, workshopy, výstavy, šifrovacie hry, súťaže atď.

Témou tohtoročného 8. ročníka je Nekončený svet fantázie. Autori projektu ho opisujú takto: „Položením osmičky naležato dostaneme nekonečno, neobmedzené, všetko je dovolené. V nekonečnom svete fantázie nie sme obmedzení hranicami, ktoré si staviame vo vnútri nás alebo aj zvonku.“

Tešíme sa na všetky nové nápady. Projekt finančne podporujeme už od r. 2020 a nie inak je tomu aj tento rok.


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie