Konference Efektivní správa dokumentů kulturních institucí

Konference Efektivní správa dokumentů kulturních institucí

Konference Efektivní správa dokumentů kulturních institucí

Category : Novinky

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci „Efektivní správa dokumentů kulturních institucí“, kterou pořádá CNZ, z. s. ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Na konferenci zazní zkušenosti, které nabyli účastníci projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna při jeho navrhování a následné realizaci.

Projekt si kladl za cíl rozvinout prostředí pro elektronické zpracování dokumentů a sdílení dat napříč organizacemi – mezi úseky Knihovny Jiřího Mahena, jejími pobočkami i zřizovatelem (e-shop Brno ID), dalšími knihovnami a organizacemi. Dále řešil zajištění  bezpečného  sdílení dokumentů, zvýšení  možností manažerské kontroly hospodaření,  projektového řízení  či  nástroje podporující profesní vzdělávání. Šlo mj. o unikátní propojení knihovního sw s ekonomickou agendou a spisovou službou, proto budou předvedeny ukázky, jak vnikají upomínky v knihovním systému a jsou předávány do spisové služby, propojení finančních operací mezi knihovním systémem a ekonomickou agendou. Na konferenci můžete mj. slyšet Ing. Libora Piškulu a Ing. Nadeždu Andrejčíkovou, PhD.

Konference se uskuteční 6. listopadu 2019 v KJM v Brně a 26. listopadu 2019 v Národním archivu v Praze.

Srdečně Vás zveme!

internetové stránky konference a možnost přihlásit se


Navigace

Akce / konference