Archives

Knihovnická dílna 2020

Datum: 30. 9. 2020

Čas: 8.30 - 16

Místo konání: NTK Praha

Akce / Konferekce


CovidCON

Datum: 8. 9. 2020

Čas: 9.00 - 17.30

Místo konání: Městská knihovna v Praze, Ústřední knihovna (Mariánské nám. 98/1, Praha 1)

Akce / Konferekce


Citakon 2020 – PŘESUNUTO, NÁHRADNÍ TERMÍN ZATÍM NEZNÁMÝ

Datum: 25. 3. 2020

Čas: 9 - 17 h.

Místo konání: Brno

Akce / Konferekce


Knihovny současnosti

Začátek: 2. 11. 2020

Konec: 4. 11. 2020

Místo konání: pouze virtuální

Akce / Konferekce


Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny IX – PŘESUNUTO, NÁHRADNÍ TERMÍN ZATÍM NEZNÁMÝ

Začátek: 20. 4. 2020

Konec: 21. 4. 2020

Místo konání: Moravská zemská knihovna Brno

Akce / Konferekce


Kniha ve 21. století (2020)

Začátek: 11. 2. 2020

Konec: 13. 2. 2020

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě

Akce / Konferekce


44. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG – POUZE ON-LINE

Začátek: 22. 9. 2020

Konec: 24. 9. 2020

Místo konání: Husitské muzeum v Táboře

Akce / Konferekce

Z důvodu vývoje epidemie koronaviru v ČR byl původně třídenní seminář zrušen. Letošní seminář se uskuteční formou videokonference. Odborný program bude zaměřen na online aktivity knihoven, automatizované knihovní systémy a programy pro zpracování sbírkových fondů knihoven.


Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020

Začátek: 2. 12. 2020

Konec: 3. 12. 2020

Místo konání: Národní archiv, Praha

Akce / Konferekce


Bibliotheca Academica 2020

Začátek: 3. 11. 2020

Konec: 4. 11. 2020

Místo konání: Technická univerzita v Liberci

Akce / Konferekce


86. konference IFLA 2020 – ZRUŠENO

Začátek: 15. 8. 2020

Konec: 21. 8. 2020

Místo konání: Dublin / Irsko

Akce / Konferekce


Navigace

Akce / konference

Knihovny současnosti

2. 11. 2020 - 4. 11. 2020

Bibliotheca Academica 2020

3. 11. 2020 - 4. 11. 2020