Archives

45. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

Začátek: 21. 9. 2021

Konec: 22. 9. 2021

Místo konání: Husitské muzeum Tábor

Akce / Konferekce

Pořádá Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.


Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2021

Začátek: 20. 10. 2021

Konec: 21. 10. 2021

Místo konání: Pardubice

Akce / Konferekce

Seminář pořádá sekce pro regionální funkce SDRUK a Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.

Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.


CASLIN 2021 – Černá labuť a ty bílé

Začátek: 12. 9. 2021

Konec: 16. 9. 2021

Místo konání: Blansko, Wellness Hotel Panorama

Akce / Konferekce

25. ročník mezinárodního semináře


Tlib 2021- XX. ročník odborného semináře pro knihovníky

Začátek: 8. 6. 2021

Konec: 9. 6. 2021

Akce / Konferekce

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc pořádá XX. ročník odborného semináře pro knihovníky a informační specialisty Tlib. Tentokrát se bude věnovat tématu "Knihovna jaké báze neformálního vzdělávání". 

Přihláška je dostupná na adrese www.svkbb.eu/tlib2021 do 6. 6. 2021.


INFOS 2021 – 40. mezinárodní knihovnicko-informační sympozium

Začátek: 22. 6. 2021

Konec: 23. 6. 2021

Místo konání: on-line

Akce / Konferekce

Téma: „Knihovny v pandemické a postpandemické době: Re-start, Re-design“

Obsah sympozia:
Online vzděávání - digitální učebnice, e-zdroje
Služby knihoven ve fyzickém / v online prostředí - inovace, nová nabídka
Digitalizace/ archivace - projekty a výzvy
Strategické cíle rozvoje slovenského knihovnictví

 


Knihovny současnosti 2021

Začátek: 7. 9. 2021

Konec: 9. 9. 2021

Místo konání: Olomouc, Pedagogická fakulta UPOL

Akce / Konferekce

Tradiční třídenní setkání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého - bloky přednášek a workshopy zaměřené na novou koncepci rozvoje knihoven.


Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny X

Datum: 2. 6. 2021

Čas: 9-15.30 h.

Místo konání: on-line

Akce / Konferekce

Seminář ke krajské digitalizaci, který je každoročně pořádán pod záštitou SDRUK IT v MZK, se letos zaměří na připravovanou národní strategii digitalizace novodobých fondů, která se stane součástí výsledků v rámci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021-2027. Touto přípravou byla pověřena Národní knihovna ČR, která se pro letošní rok stala spolupořadatelem semináře.

Registrace na odkazu: https://forms.gle/dnv32BeHidTHMkvp9


Celoroční vzdělávací cyklus pro knihovny na téma udržitelného rozvoje – úvodní seminář

Datum: 25. 1. 2021

Čas: 10-13

Místo konání: online

Akce / Konferekce

Ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR celoroční vzdělávací cyklus pro knihovny. Společně s experty bude otevírat naléhavá společenská témata, rozšiřovat obzory. Bude přemýšlet jaká je či může být role knihoven v udržitelném rozvoji, a to v místě a kontextu, ve kterém působí. Budou se sdílet inspirace a know-how, tipy na aktivity, kterými mohou knihovny tato témata přinášet svým uživatelům a činnosti, jejichž prostřednictvím mohou oslovovat nové uživatele.

Na úvodním semináři se dozvíte, co se chystá v rámci celoroční kampaně, jak se do toho můžete zapojit, kde čerpat informace a inspiraci. Vystoupí mimo jiné Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze. Úvodní webinář je zdarma. Registrace zde.


Elektronické služby knihoven VI.

Začátek: 18. 5. 2021

Konec: 19. 5. 2021

Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín

Akce / Konferekce

Tradiční knihovnická konference letos s tématy: online služby (nejen, ale také ty centrální), mobilní aplikace, knihovní systémy, ochrana a evidence fondu, propagace elektronických služeb a zdrojů, kybernetická bezpečnost, knihovní weby atd.


Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021

Začátek: 1. 12. 2021

Konec: 2. 12. 2021

Místo konání: Národní archiv Praha

Akce / Konferekce