Archives

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022

Začátek: 30. 11. 2022

Konec: 1. 12. 2022

Akce / Konferekce


Knihovny současnosti 2022

Začátek: 13. 9. 2022

Konec: 15. 9. 2022

Místo konání: Olomouc

Akce / Konferekce


Kniha ve 21. století – knihovna žije

Začátek: 15. 2. 2022

Konec: 16. 2. 2022

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě

Akce / Konferekce


LIB CON 2021 – zrušeno

Datum: 12. 11. 2021

Čas: 9.30 - 17

Místo konání: Praha, Sokolovna Hostivice

Akce / Konferekce

7. ročník trendové konference z oblasti informační vědy a knihovnictví


Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny XI

Datum: 18. 11. 2021

Čas: 9 - 16.30

Místo konání: on-line

Akce / Konferekce

Seminář je pořádán pod záštitou SDRUK IT a spolupořadatelem Národní knihovna ČR.


CovidCON 2021 – přesunuto na 1.4.2022!

Datum: 30. 11. 2021

Místo konání: Městská knihovna Praha

Akce / Konferekce

  • konference na téma: jak se probíhající pandemie odráží ve fungování knihoven
  • pořádá SDRUK


Bibliotheca academica 2021

Začátek: 1. 11. 2021

Konec: 3. 11. 2021

Místo konání: Technická univerzita Liberec

Akce / Konferekce

Téma: Knihovna a změna. Měli bychom vždy, když můžeme?
  • konference pro akademické knihovny


45. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

Začátek: 21. 9. 2021

Konec: 22. 9. 2021

Místo konání: Husitské muzeum Tábor

Akce / Konferekce

Pořádá Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.


Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2021

Začátek: 20. 10. 2021

Konec: 21. 10. 2021

Místo konání: Pardubice

Akce / Konferekce

Seminář pořádá sekce pro regionální funkce SDRUK a Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.

Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.


CASLIN 2021 – Černá labuť a ty bílé

Začátek: 12. 9. 2021

Konec: 16. 9. 2021

Místo konání: Blansko, Wellness Hotel Panorama

Akce / Konferekce

25. ročník mezinárodního semináře


Navigace

Akce / konference