Tradice on-line na semináři TLib 2024

Tradice on-line na semináři TLib 2024

Category : Novinky

Přijměte naše pozvání na odborný seminář pro knihovníky a informační specialisty TLib 2024 v Banské Bystrici. Letošní ročník je zaměřen na téma „Poklady slovenské kultury a jejich prezentace doma i v zahraničí“. Ve středu 22. května 2024 v 10.50 h. zazní příspěvek vedoucí Centra tradičnej ľudovej kultúry v Detve (dále jen CTLK), pobočky Podpolianskeho osvetového strediska PhDr. Andrey Jágerové na téma „Tradice on-line“.

CTLK se zabývá výzkumem a dokumentací vybraných jevů tradiční kultury a jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti prostřednictvím různých výstav, seminářů, metodických setkání, zvukových i obrazových záznamů a mimo jiné i tvorbou digitální databáze, za jejímž vznikem stojíme my. Pro prezentaci prvků lidové kultury byla použita platforma ARL upravená dle potřeb CTLK a vznikla rozsáhlá databáze dostupná na webové adrese https://tradicie.online/arl-pos/sk/index/.  Přijďte si vyslechnout bližší informace a seznámit se s ní blíže!


Navigace

Akce / konference

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminář ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knihovny současnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024