Gratulujeme oceněným komunitním knihovnám JMK 2020!

Gratulujeme oceněným komunitním knihovnám JMK 2020!

Category : Novinky

Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s tak výjimečnými knihovnami, jako je Obecní knihovna v Nemojanech (okres Vyškov) a Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Medlánky. Tyto dvě knihovny spojují nejen bohaté kulturní a společné aktivity, podpora čtenářství, mezigeneračních vztahů, nadšení a láska ke knihám, ale také ocenění nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje 2020. V pátek 14. 5. 2021 jim byla z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka udělena cena:

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 v kategorii 501 – 1000 obyvatel Obecní knihovně v Nemojanech

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 v kategorii 5 001 a více obyvatel Knihovně Jiřího Mahena v Brně, pobočce Medlánky. Tato knihovna získala zároveň ocenění TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020.

Oceněným knihovnám a jejich knihovnicím gratulujeme!


Navigace

Akce / konference