Ocenění pro naši firmu

Ocenění pro naši firmu

Ocenění pro naši firmu

Category : Novinky

Ocenění za technologickou inovaci roku 2013 za zpracování případové studie: „Caché zprostředkovává data tisícům uživatelů repozitáře Akademie věd České republiky“ získala společnost Intersystem za projekt, na kterém se spolupodílela naše společnost. Článek je publikován v časopise CIO Business World 13.12.2013 (http://businessworld.cz/case-studies/pripadova-studie-2013-cache-zprostredkovava-data-tisicum-uzivatelu-repozitare-akademie-ved-cr-11318)


Navigace

Akce / konference

Knihovny současnosti 2022

13. 9. 2022 - 15. 9. 2022

Bibliotheca Academica 2022

17. 10. 2022 - 19. 10. 2022