Ocenění pro naši firmu

Ocenění pro naši firmu

Ocenění pro naši firmu

Category : Novinky

Ocenění za technologickou inovaci roku 2013 za zpracování případové studie: „Caché zprostředkovává data tisícům uživatelů repozitáře Akademie věd České republiky“ získala společnost Intersystem za projekt, na kterém se spolupodílela naše společnost. Článek je publikován v časopise CIO Business World 13.12.2013 (http://businessworld.cz/case-studies/pripadova-studie-2013-cache-zprostredkovava-data-tisicum-uzivatelu-repozitare-akademie-ved-cr-11318)


Navigace

Akce / konference

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminář ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knihovny současnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024