Instalace návratových boxů

Česká republika

Městská knihovna v Berouně
www.knihovnaberoun.cz
Městská knihovna Nová Paka
www.knihovnanpaka.cz
Moravská zemská knihovna v Brně
www.mzk.cz
Městská knihovna Klatovy
www.knih-kt.cz
Městská knihovna Náchod
www.mknachod.cz
Městská knihovna v Českém Krumlově
www.knih-ck.cz
Městská knihovna Most
www.knihovnamost.cz
Městská knihovna Blansko
www.knihovnablansko.cz
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
www.kjm.cz
Městská knihovna Hodonín
www.knihovnahod.cz
Chomutovská knihovna
www.chomutovskaknihovna.cz
Krajská vědecká knihovna Liberec
www.kvkli.cz
Univerzita Palackého Olomouc
www.upol.cz
Městská knihovna Orlová
www.knihovna-orlova.cz
Česká akademie věd v Praze
www.avcr.cz
Městská knihovna v Praze
www.mlp.cz
Národní technická knihovna Praha
www.techlib.cz
Městská knihovna v Přerově
www.knihovnaprerov.cz
Městská knihovna Veselí nad Moravou
www.knihovna.kultura-veseli.cz

 

Slovenská republika:

Technická univerzita vo Zvolene – SLDK
https://sldk.tuzvo.sk
Mestská knižnica Rača Bratislava
https://kniznica.raca.sk/
Mestská knižnica v Holíči
www.holic.sk
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
www.svkk.sk
Mestská knižnica v Bratislave
www.mestskakniznica.sk
Mestská knižnica v Ružomberku
www.kniznicark.sk