On-line databáze Fondu tradiční lidové kultury na Slovensku slaví 5 let

On-line databáze Fondu tradiční lidové kultury na Slovensku slaví 5 let

Category : Novinky

Přes 9 000 objektů zachycujících tance, zpěvy, oděvy, stavby či předměty každodenní potřeby nabízí Fond tradiční lidové kultury na Slovensku v on-line databázi dostupné na https://fondtlk.sk.  Je postavený na platformě ARL, která umožňuje zpracovávat, evidovat, popisovat potřebnými daty a zpřístupňovat různé 2D dokumenty (fotografie, nákresy, obrázky včetně 360°panoramatické fotografie) i videa či audionahrávky. Vznikl ve spolupráci se Slovenským ľudovým umeleckým kolektívem v Bratislavě a jeho Centrem pre tradičnú ľudovú kultúru už v roce 2017, v letošním roce je to tedy již 5 let, kdy si zájemci o lidovou kulturu mohou vyhledávat, prohlížet i sdílet informace o objektech lidové kultury.

Tento projekt jsme společně s ředitelem Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Mgr. art Miroslavem Hanákem prezentovali na semináři Etnografické komise AMG v Hodoníně v květnu 2022. Součástí prezentace bylo i toto poutavé video:

Fotografie ze semináře Etnografické komise AMG:

Pozn.: Úvodní fotografie je výšivka z Čabaje  – viz záznam https://fondtlk.sk/sk/detail-sluk_us_cat.2-0015793-Vysivka-a-cipka-z-cataja-01501/


Navigace

Akce / konference

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminář ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knihovny současnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024