Digitální kronika pro MK Velké Pavlovice

Digitální kronika pro MK Velké Pavlovice

Category : Novinky

Knihovny jako otevřené, vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra – to je cíl nejen jedné z prioritních oblastí Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017-2020, ale také sen mnohých knihovnic. Jak se jim tato snaha daří uskutečňovat se hodnotilo v rámci soutěže „TOP komunitní knihovna JMK“, kterou letos vyhlásila Moravská zemská knihovna v Brně. Z 25 přihlášených knihoven byla v úterý 20. listopadu 2018 na slavnostním setkání vyhlášena pětice knihoven (z kategorií rozdělených dle počtu obyvatel obce, ve které knihovna působí), která získala ocenění „Komunitní knihovna JMK“. Z nich pak byla vybrána jedna TOP – v letošním roce zvítězila Městská knihovna Velké Pavlovice.

Obětavé činnosti, elánu a snahy pracovníků knihoven si velmi vážíme, proto jsme tuto soutěž podpořili věcnými cenami. Městské knihovně ve Velkých Pavlovicích navíc věnujeme náš informační portál „Digitální kronika“, aby si své akce mohla podrobně evidovat, zpřístupňovat a archivovat, a to se všemi doprovodnými materiály.

Všem oceněným knihovnám gratulujeme!

Fotogalerie z akce je k nahlédnutí zde.

 


Navigace

Akce / konference

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminář ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knihovny současnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024