INFORUM 2018

INFORUM 2018

INFORUM 2018

Category : Novinky

Na konci května se v Praze konal 24. ročník konference INFORUM týkající se elektronických informačních zdrojů a jejich profesionálního využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání. Za dobu své existence hostila řadu významných přednášejících, mezi kterými často nechyběla ani naše jednatelka Ing. Nadežda Andrejčíková, Ph.D. Svým letošním příspěvkem, v pořadí již třináctým, zaujala mnohé diváky a byla zařazena do „Síně slávy“ mezi další přednášející a moderátory, kteří se za celou historii zúčastnili konference nejvícekrát.

Jak už napovídá samotný název letošní prezentace „Uživatel je vždy až na prvním místě“, zaměřila se na současný význam knihovnicko-informačních systémů v knihovnách, chování uživatelů v souvislosti s jejich potřebami a nabídkou knihoven, apod. Vyzdvihla význam elektronických informačních zdrojů, el. dokumentů a el. služeb a poukázala na důležitost vývoje a implementace informačních systémů ne odděleně, ale v jedné platformě, jakožto sad technologií, nástrojů, zdrojů, aplikací a služeb integrovaných spolu do jednoho celku.

Nahlédněte do sborníku nebo fotogalerie INFORA 2018.


Navigace

Akce / konference