Instalace RFID technologie na UJEP v Ústí nad Labem

Instalace RFID technologie na UJEP v Ústí nad Labem

Category : Novinky

V nových prostorách knihovny univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jsme instalovali selfcheck a dvě bezpečnostní brány, jednoduchou a dvojitou. Po předchozím očipování celého fondu má tak knihovna zabezpečen veškerý knihovní fond a díky selfchecku je čtenářům usnadněno vypůjčení a návrat dokumentů.


Navigace

Akce / konference