Integrovaný systém řízení

V roce 2008 jsme získali pro českou společnost Cosmotron Bohemia certifikát kvality systému řízení odpovídajícího požadavkům normy ČSN EN ISO 9001. Na základě této certifikace byly zdokumentovány všechny pracovní procesy, podprocesy a postupy, které se staly závaznými pro zaměstnance společnosti při analýze, vývoji, implementaci, provozování a údržbě informačního systému ARL.

Při pracovních postupech vývoje nových funkcí se vychází z definované struktury procesu, na kterém se určitým způsobem podílí také zákazník.

Proces má tyto fáze:

  1. funkční koncept,
  2. odsouhlasení funkčního konceptu zákazníkem,
  3. technický koncept a jeho schválení zodpovědným pracovníkem firmy,
  4. testovací scénář,
  5. vývoj nové funkčnosti,
  6. záznam o vykonání testovacího scénáře,
  7. dokumentace,
  8. zápis do historie změn,
  9. instalace testovací verze nové funkce a testování zákazníkem,
  10. instalace nové funkce v ostré verzi systému.

Několik let je plně využíván vnitropodnikový informační systém pro správu a řízení komunikace se zákazníkem a pro řízení projektů. V tomto systému jsou evidovány jednotlivé požadavky přicházející od zákazníků. Se zákazníkem je smluvně zakotven způsob odevzdávání požadavků i časový horizont jejich zpracování. Každému požadavku je přiděleno evidenční číslo, pod kterým je evidován v databázovém systému, a na základě nastavených pravidel je tento požadavek přímo přidělen k řešení konkrétnímu pracovníkovi společnosti. Odpovědný pracovník uvědomí zákazníka e-mailem o způsobu řešení daného požadavku a do databáze tohoto systému je postupně zachycen průběh a způsob řešení jednotlivých požadavků. Zákazník má tímto k dispozici aktuální přehled stavu svých požadavků.

Součástí zásad managementu kvality je také podrobný způsob sledování vývoje jednotlivých verzí systému ARL, tvorba a údržba technické a interní dokumentace.

V důsledku stále se zvyšujícího důrazu na bezpečnost informací, která patří také k našim prioritám, jsme se rozhodli, že správnost kroků, které v tomto směru děláme, potvrdíme i certifikátem pro management bezpečnosti informací. Tento se nám v září 2014 podařilo získat. Splnili jsme požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001 v platném znění na bezpečnostní pravidla, postupy a povinnosti s ohledem na zajištění bezpečnosti informací uvnitř společnosti, a to na základě neustálého zlepšování a zavádění bezpečnostních opatření.

Oba systémy tvoří integrovaný systém řízení.


Rubriky

Akce / konference

Citakon 2020

25. 3. 2020

Čas: 9 - 17 h.

Seminář ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020

86. konference IFLA 2020

15. 8. 2020 - 21. 8. 2020