Instalation RFID technology

 • Národní technická knihovna Praha, ČR
  www.techlib.cz
  Selfchecky, pracovné stanice, brány, návratové automaty, triediaca linka, návratový box, bibliowandy.

 • SLDK TU Zvolen, SR
  www.tuzvo.sk
  Brány, pracovné stanice, selfcheck.

 • FSE UJEP, Ústí nad Labem, ČR
  http://fse1.ujep.cz
  Pracovné stanice, bibliowand.

 • Ústavní soud ČR, Brno, ČR
  www.concourt.cz
  Pracovné stanice, bibliowand, brána.

 • TUKE Košice, SR
  www.lib.tuke.sk
  Pracovné stanice, brány, návratový box, bibliowandy.

 • Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, ČR
  www.cbvk.cz

  Pracovné stanice, brána, selfcheck.

 • Městská knihovna v Praze, ČR
  www.mlp.cz
  Návratový box.

 • Městská knihovna Havířov, ČR
  http://www.knih-havirov.cz
  Pracovné stanice, brány, selfcheck, inventarizačná jednotka.

 • Regionální knihovna Karviná, ČR
  http://www.rkka.cz
  Pracovné stanice, brána, selfcheck, inventarizačná jednotka.

 • Městská knihovna Hodonín, ČR
  http://www.knihovnahod.cz
  Pracovné stanice, brána.

 • MK Rožumberok, SK
  http://www.kniznicark.sk
  Návratový box.