Aktuálne informácie

Zákaznícky dizajn IPACu

Niektorí zákazníci využili možnosť prispôsobiť dizajn IPACu vlastným stránkam. Pre tých, ktorí o tom uvažujú alebo o tom dokonca nevedia, túto ponuku pripomíname. Bližšie informácie podajú servisní pracovníci.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality