Aktuálne informácie

Zákaznícky dizajn IPACu15.07.2013

Niektorí zákazníci využili možnosť prispôsobiť dizajn IPACu vlastným stránkam. Pre tých, ktorí o tom uvažujú alebo o tom dokonca nevedia, túto ponuku pripomíname. Bližšie informácie podajú servisní pracovníci.
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality