Akcie / Konferencie

Valná hromada SKIP ČR15.03.2016

Miesto konania: Hradec Králové

Termín: 14.-16.6.2016

Účasť: N. Andrejčíková


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality