Akcie / Konferencie

Seminár Súborného katalogu ČR

Miesto konania: Mestská knižnica, Praha

Termín: 1.12.2014

Účasť: J. Rumíšková

http://www.caslin.cz/seminar-souborneho-katalogu-cr-2014


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality