Akcie / Konferencie

Seminár k digitalizácii (nielen) pre krajské knižnice VIII (schôdza SDRUK-IT)

Miesto konánia: MZK Brno

Termín: 3.-4.4.2019

Účasť: v rokovaní

web


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality