Akcie / Konferencie

Seminár akademických knižníc

Miesto konania: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Slovensko

Termín: 25.2.2015

Účasť: J. Šubová


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality