Akcie / Konferencie

SEK EU v Bratislavě slaví 70 let a 25 let s Rapidom25.03.2018

Miesto konánia: Bratislava

Termín: 19.4. 2018

Účasť: Nadežda Andrejčíková, příspěvek: „Čo všetko knižnice ukrývajú“

https://sek.euba.sk/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality